Ωτολογικό

tologiko_

Καλύπτει την διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση νοσημάτων των ωτών, των οργάνων της ακοής και της ισορροπίας όπως βαρηκοΐα, ίλιγγος, εμβοές, την διερεύνηση παθήσεων του ακουστικού νεύρου, την χειρουργική αντιμετώπιση της εκκριτικής ωτίτιδας με την τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού, την ωτοπλαστική και την τυμπανοπλαστική.

Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Δομή και Λειτουργία του αυτιού

tologiko_domi_aftiou


Το πτερύγιο και ο ακουστικός πόρος αποτελούν το εξωτερικό αυτί.
Tο πτερύγιο είναι το ορατό μέρος του εξωτερικού αυτιού. Αποτελείται από ένα εύκαμπτο, χόνδρινο οβάλ σχηματισμό. Λειτουργεί σαν ένα μεγάλο κύπελλο το οποίο συλλαμβάνει τα ακουστικά ερεθίσματα (ηχητικά κύματα) και τα εστιάζει στον ακουστικό πόρο.

Το δέρμα του εξωτερικού τμήματος του ακουστικού πόρου έχει τριχίδια και αδένες τα οποία παράγουν κερί και έλαια. Το κανάλι έχει μήκος περίπου 2,5 cm και τελειώνει στην τυμπανική μεμβράνη (τύμπανο). Παίζοντας το ρόλο αντηχείου, ενισχύει το ακουστικό ερέθισμα (ηχητικό κύμα) και το οδηγεί στη τυμπανική μεμβράνη, η οποία είναι μία λεπτή, εύκαμπτη και διαφανής μεμβράνη.
Το τύμπανο παραλαμβάνει το ερέθισμα (ηχητικό κύμα) και μετατρέπει τις μεταβολές της ακουστικής πίεσης σε μηχανική κίνηση την οποία και μεταφέρει στα ακουστικά οστάρια (σφύρα, άκμονα, αναβολέα).
Το μέσο αυτί, αποτελείται από το τύμπανο και τα ακουστικά οστάρια τα οποία και καταλαμβάνουν όγκο 1-2cm3.

Στο πρόσθιο μέρος της, η κοιλότητα του μέσου αυτιού συνδέεται με την ευσταχιανή σάλπιγγα η οποία είναι ένας πόρος (σωλήνας), με τον οποίο συγκοινωνεί το μέσο αυτί με το ρινοφάρυγγα. Έχει δύο στόμια, από τα οποία το ένα συγκοινωνεί με το φάρυγγα και το δεύτερο με το μέσο αυτί. Κύριος ρόλος της ευσταχιανής σάλπιγγας είναι η προστασία του τυμπάνου, εξισώνοντας τη πίεση μεταξύ του μέσου αυτιού και του περιβάλλοντος.

Το εσωτερικό αυτί είναι ένα σύστημα σωλήνων με μαλακά τοιχώματα το οποίο βρίσκεται μέσα στο πιο σκληρό οστό του ανθρωπίνου σώματος. περιλαμβάνει τον κοχλία, τους ημικύκλιους σωλήνες και τον ακουστικό νεύρο. Ο κοχλίας έχει σχήμα κελύφους σαλιγκαριού και χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το μεσαίο τμήμα του κοχλία, ο κοχλιακός πόρος, περιέχει τη λέμφο οι οποία μεταβιβάζει τις δονήσεις στη βασική μεμβράνη του καθώς και το όργανο Corti, το υποδεκτικό όργανο της ακοής.

Η μηχανική κίνηση με τη βοήθεια των οσταρίων φτάνει στον κοχλία. Στη βασική μεμβράνη του κοχλιακού πόρου βρίσκεται το όργανο Corti το οποίο περιέχει αισθητήρια τριχοφόρα κύτταρα και είναι το υποδεκτικό όργανο της ακοής. Στο όργανο Corti οι φυσικές παλμικές δονήσεις ανιχνεύονται από τα αισθητήρια τριχοφόρα κύτταρα, η διέγερση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικών ώσεων. Τα νεύρα μεταφέρουν αυτές τις ώσεις στον εγκέφαλο, όπου και ερμηνεύονται ως ήχος. Ήχοι διαφορετικής συχνότητας διεγείρουν τριχοφόρα κύτταρα σε διαφορετικά σημεία του οργάνου Corti, επιτρέποντας μας να αντιλαμβανόμαστε τους περίπλοκους ήχους, όπως είναι ο λόγος και η μουσική. Το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται μια συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων (ακουστικό φάσμα) που αντιστοιχεί στην περιοχή των 20 - 20000Ηz.

Οι ημικύκλιοι σωλήνες είναι τρεις σωλήνες γεμάτοι με λέμφο, η κίνηση της οποίας δίνει πληροφορίες στον εγκέφαλο σχετικές με την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης.


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Ακουόγραμμα - Τυμπανόγραμμα

left_otologiko_akouogramma


Το ακουόγραμμα είναι ένας χάρτης των ικανοτήτων ακοής που παρουσιάζει το φάσμα των των συχνοτήτων που μπορεί κάποιος να ακούσει σε κάθε αυτί και σε ποιο επίπεδο έντασης.

Η συχνότητα μετριέται σε HERTZ(κύκλοι ανά δευτερόλεπτο).
Η ένταση μετριέται σε DECIBELS και θεωρούνται ως δύναμη.

Κατά την εξέταση αυτή ο ασθενής θα αναγκαστεί να φορέσει κλειστά ακουστικά και με τη μείωση περιβαλλοντικών θορύβων μέσα σε ένα θάλαμο, ο γιατρός σας με τη βοήθεια ενός ακουομετρητή, μια συσκευή που παράγει καθαρούς τόνους διαφορετικών συχνοτήτων και εντάσεων θα μπορέσει να δεί ποιους ήχους ακούτε και σε ποια ένταση. Το ακουόγραμμα απεικονίζει το κατώτατο όριο ακοής σας στις διάφορες συχνότητες από 250 έως 8000, το φάσμα που είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ομιλίας.

Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τον εξεταζόμενο. Στις περιπτώσεις των παιδιών μπορεί να προσαρμόσει τις οδηγίες με τέτοιο τρόπο ώστε να βιώσουν την εξέταση σαν μια διασκεδαστική εμπειρία.

Το τυμπανόγραμμα είναι μία εξέταση η οποία μετρά την πίεση του εσωτερικού αυτιού και αξιολογεί την κινητικότητα του τυμπάνου του αυτιού και βασίζεται στην µέτρηση της ηλεκτροακουστικής αντίστασης του αυτιού που δηµιουργείται µετά από εκποµπή ήχου µέσα στο αυτί.

Η εξέταση της τυµπανοµετρίας δεν δίνει ποσοτική ένδειξη της απώλειας της ακοής αλλά εντοπίζει την φύση της ακουστικής βλάβης µε µεγαλύτερη ακρίβεια από ότι η µέθοδος της τονικής ακουοµετρίας. Έτσι λοιπόν, µπορεί να εξακριβωθεί αν η απώλεια της ακοής είναι νευροαισθητηριακής φύσης ή είναι βαρηκοΐα αγωγιµότητας, αν υπάρχει βλάβη στο µέσο αυτί και πού οφείλεται αυτή.


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Ακουστικό Βαρηκοΐας

otologiko_akoustiko


Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι µία ηλεκτρονική συσκευή η οποία µας βοηθάει αποτελεσµατικα να καλυπτουµε το προβληµα της ακοής µας,  

Δεν αντικαθιστά την φυσιολογική ακοή, αλλά αποκαθιστά και ενισχύει την ακουστική ικανότητα που έχει χαθεί. Προσφέρει με την σωστή επιλογή, εφαρμογή και χρήση του πολύ μεγάλη βελτίωση της ακουστικής ικανότητας του βαρήκοου, με άμεσο αποτέλεσμα την καλύτερη επικοινωνία, την ψυχολογία, επαγγελματική του δραστηριότητα και εν γένει την κοινωνική του επανένταξη.
Προσφέρει δηλαδή καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο για τον ίδιο τον βαρήκοο όσο για το περιβάλλον του.

Στις περιπτώσεις της παιδικής βαρηκοϊας η άμεση εφαρμογή του συμβάλλει αποτελεσματικά και στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του ακουστικού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, κυριότεροι από τους οποίους είναι:

 • Η έγκαιρη μετά την διάγνωση, εφαρμογή
 • Η σωστή ενημέρωση
 • Η σωστή επιλογή, εφαρμογή και ρύθμιση
 • Η ηλικία του βαρήκοου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
 • Ο τύπος και ο βαθμός της βαρηκοϊας
 • Η μονόπλευρη ή αμφίπλευρη εφαρμογή
 • Η σωστή χρήση και συντήρησή του
 • Η προσαρμοστικότητα του βαρήκοου ιδίως τον πρώτο καιρό (4-6 εβδομάδες)
 • Το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον

 

Τα Ακουστικά βαρηκοΐας έκαναν την εµφανιση τους στον κοσµο σαν ηλεκτρονικές συσκευές το 1902. Μετά το 1937 κυκλοφορήσαν οι πρώτες φορητές ακουστικές συσκευές.
Μέχρι τότε οι άνθρωποι χρησιµοποιουσαν την παλαµη τους σπρώχνοντας το πτερύγιο του αφτιού προς τα εµπρος ή χρησιµοποιουσαν χωνοειδή κατασκευασµατα φτιαγµένα από ταρταρούγα η παρεµφερη υλικά, λόγω έλλειψης του πλαστικού.

Γνωστά και αποδεκτά από δεκαετίες τα ακουστικά εξελίσσονται συνεχώς με την αλματώδη πρόοδο της τεχμολογίας. Οι τύποι και τα  μοντέλα διαφέρουν ανάλογα με την πάθηση αλλά το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. 

Η συσκευή του ακουστικού αποτελείται από ένα μεγάφωνο, που μεταδίδει τον ήχο, από ένα μικρόφωνο που συλλέγει τους ήχους από ένα ηλεκτρονικό ενισχυτή, που συνεργάζεται µε το μεγάφωνο και το μικρόφωνο, από ένα ρυθµιστη,που βοηθάει να µεγαλώνουµε η να µικραινουµε την ένταση του ήχου, από ένα διακόπτη που σταµαταει την λειτουργία του.


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Βαρηκοΐα

otologiko_varikooia


Η βαρηκοΐα είναι η δυσλειτουργία της ακοής δηλ. η μείωση της ακουστικής ικανότητας, και είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας.

Μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς και σε κάθε ηλικία.
Η βαρηκοΐα μπορεί να είναι συγγενής, δηλαδή να οφείλεται σε γενετικά αίτια που αναφέρονται πριν από τη γέννηση του παιδιού, ή επίκτητη, η οποία οφείλεται σε αίτια που αναφέρονται μετά τη γέννηση δηλ. μερικοί γεννιούνται βαρήκοοι, ενώ άλλοι πάσχουν από βαρηκοΐα συνήθως με το πέρασμα της ηλικίας.
Οι συγγενείς βαρηκοΐες διακρίνονται σε κληρονομικές, σε αυτές που οφείλονται σε εμβρυοπάθειες (παθήσεις της μητέρας όπως ο διαβήτης, η νεφρίτιδα, η τοξοπλάσμωση, η πολιομυελίτιδα, η σύφιλη και οι ιώσεις – κυριότερη εκ των οποίων είναι η ερυθρά – καθώς, επίσης, η λήψη φαρμάκων και η έκθεση της μητέρας σε ακτινοβολία) και σε περιγεννητικές, δηλαδή κακώσεις του κρανίου κατά τον τοκετό.


Οι επίκτητες βαρηκοΐες προκαλούνται από διάφορες παθήσεις όπως η παρωτίτιδα, η εγκεφαλίτιδα κ.α., από λήψη φαρμάκων και από φλεγμονές του μέσου ωτός όπως επίσης από το κτύπημα στο κεφάλι και τη παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς θορύβους.

Επιπλέον, η βαρηκοΐα μπορεί να είναι μονόπλευρη δηλαδή, η δυσλειτουργία να εντοπίζεται στο ένα αυτί, ή αμφοτερόπλευρη, δηλαδή η δυσλειτουργία να εντοπίζεται στα δύο αυτιά.

Ως προς το μέγεθος της ακουστικής απώλειας, υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις. Γενικά, η βαρηκοΐα διακρίνεται σε ελαφρά, μέτριου βαθμού, μεγάλου βαθμού και ολική κώφωση.

Ως προς το είδος, η βαρηκοΐα διακρίνεται στη βαρηκοΐα αγωγιμότητας. στη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και στη Ψυχογενή βαρηκοΐα.

Οι επιπτώσεις  της βαρηκοίας στη ζωή του πάσχοντα είναι πολύ σοβαρές:
* αποφεύγει να συμμετέχει σε συζητήσεις ειδικά σε θορυβώδες περιβάλλον και αποξενώνεται
* έχοντας την τηλεόραση ή άλλες ηχητικές πηγές σε υψηλή ένταση ενοχλεί τους γύρω του.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο βαρήκοος καταλαβαίνει το πρόβλημα του μετά από 3-4 χρόνια, ίσως και αργότερα.

Ο βαθμός της βαρηκοΐας εκφράζεται με τον αριθμό των Ντεσιμπέλ (db) με τον οποίο πρέπει να ενισχυθεί ο ήχος για να γίνει ακουστός από τον εξεταζόμενο, π.χ. βαρηκοΐα 20db σημαίνει ότι απαιτείται 20db εντονότερος ήχος για να γίνει ακουστός.

Διακρίνονται τα ακόλουθα είδη βαρηκοΐας:

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας, όταν η βλάβη εντοπίζεται στο σύστημα αγωγής (μεταβίβασης) του ήχου και οφείλεται σε δυσλειτουργία του έξω και μέσου αυτιού. Ο ήχος καθώς περνάει από το σημείο αυτό του αυτιού συναντά κάποιο εμπόδιο με αποτέλεσμα να μειώνεται η ακουστική του ενέργεια. Θεραπευτικά είναι ο πιο εύκολος τύπος βαρηκοΐας.

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, όταν υπάρχουν μεμονωμένες ή συνυπάρχουσες βλάβες στο κοχλία, ακουστικό νεύρο, κεντρική ακουστική οδό.


Ψυχογενής βαρηκοΐα, όταν δεν υπάρχει οργανική βλάβη στο σύστημα της ακοής. Εδώ ανήκουν η υστερική βαρηκοΐα και η βαρηκοΐα εκ προσποιήσεως.

Αιτίες βαρηκοΐας;

Στην παιδική ηλικία πολύ συχνές είναι οι διάφορες μορφές ωτίτιδας με πιο συχνή την εκκριτική ωτίτιδα, όπου μαζεύεται υγρό πίσω από το τύμπανο.
Οφείλεται σε κακό αερισμό του αυτιού από την ευσταχιανή σάλπιγγα, που φράσσεται από υπερπλαστικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια).
Η θεραπεία είναι απλή με τη χειρουργική αφαίρεση των εκβλαστήσεων και την παροχέτευση του υγρού με άμεση βελτίωση της ακοής. Αν αυτό δεν γίνει έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει σε πιο πολύπλοκες μορφές χρόνιας μέσης ωτίτιδας με συμφύσεις, τρύπα στο τύμπανο ή και μόνιμες βλάβες στα ακουστικά οστάρια με βαρηκοΐα αγωγιμότητας. Τότε είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση με τυμπανοπλαστική, που έχει κύριο στόχο να εκριζώσει τη χρόνια φλεγμονή και να προφυλάξει από επιπλοκές.

Στους ενήλικες εκτός από τη χρόνια ωτίτιδα είναι πολύ συχνή στη χώρα μας και η ωτοσκλήρυνση. Προσβάλει σιγά-σιγά και τα δυο αφτιά, τις γυναίκες πολύ συχνότερα από τους άνδρες και αφορά συνήθως νεαρές ηλικίες, που δύσκολα αποδέχονται τα ακουστικά σαν μόνιμη λύση του προβλήματος της ακοής. Ο αναβολέας (το τελευταίο οστάριο πριν από τον κοχλία) καθηλώνεται στη θυρίδα του λόγω εναπόθεσης αλάτων στον ελαστικό του σύνδεσμο, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδει πλέον τις δονήσεις του ήχου στα υγρά του κοχλία. Διορθώνεται μικροχειρουργικά με αντικατάσταση του αναβολέα (αναβολοτομή).Η επέμβαση γίνεται αυστηρά με τοπική αναισθησία, διαρκεί περίπου τριάντα λεπτά, είναι εντελώς ανώδυνη και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό ήδη την ώρα του χειρουργείου!

 

Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Εμβοές

otologiko_emvoes


Οι εμβοές είναι ένα αίσθημα που μπορεί επίσης να περιγραφεί από τον ασθενή ως βούισμα, σφύριγμα ή έντονος θόρυβος. Είναι εκδήλωση διαταραγμένης λειτουργίας του νευροαισθητηριακού μηχανισμού της ακοής (κοχλίας και ακουστικό νεύρο), χωρίς όμως να αποκλείονται και φλεγμονώδεις παθήσεις του μέσου (μέση πυώδης ωτίτιδα, εκκριτική ωτίτιδα) ή του έξω (βύσμα) αυτιού.

Αρχικά θα πρέπει να γίνει ένας καλός ακοολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει ένα τονικό ακοόγραμμα, ένα τυμπανόγραμμα καθώς και δοκιμασίες αντίληψης λόγου. Ειδικότερες εξετάσεις θα μπορούσαν να δείξουν την ένταση και την συχνότητα των εμβοών.

Στην συνέχεια θα πρέπει με την καθοδήγηση του Ωτορινολαρυγγολόγου να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο ακουστικό βαρηκοΐας. Σε κάποιους ασθενείς και μόνο η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κάποιες άλλες φορές οι εμβοές αντιμετωπίζονται με ηχοκάλυψη (masking ) που καλύπτει το θόρυβο των εμβοών. Τον τελευταίο καιρό κατασκευάσθηκαν ειδικές συσκευές ηχοκάλυψης με πολύ καλά αποτελέσματα.

 

Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Ίλιγγος

otologiko_illigos


Ο ίλιγγος είναι το ψευδές αίσθημα περιστροφής, κίνησης, αιώρησης ή της τάσης για πτώση του σώματος όταν αυτό είναι σταθερό.

Ο ασθενής βέβαια σχεδόν πάντα γνωρίζει ότι τα συμπτώματα αυτά είναι ψευδή και τις περισσότερες φορές παρότι είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά δεν είναι επικίνδυνα.

Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν οι λαβύρινθοι, δύο όργανα ισορροπίας ένα σε κάθε αυτί, οι οποίοι  στέλνουν πληροφορίες στα κέντρα ισορροπίας του εγκέφαλου. Κάθε φορά που κάποιος από τους δύο λαβύρινθους παρουσιάζει έκπτωση της λειτουργίας του και γενικά στέλνει λαθεμένες πληροφορίες στον φλοιό του εγκεφάλου, ο οποίος τα ερμηνεύει ως κίνηση, το αποτέλεσμα είναι αίσθημα ζάλης, περιστροφής, αστάθεια στη βάδιση, απώλεια στήριξης, με την συνοδεία πιθανότατα ναυτίας και εμέτων

Ι. Σύνδρομα Ιλίγγου από Περιφερικές Βλάβες

Σύνδρομο Meniere (ή Ενδολεμφικός ύδρωπας). Προκαλείται από την διάταση του ενδολεμφικού χώρου του έσω ωτός. Δύο από τα γνωστά αίτια είναι η σύφιλη και η κάκωση της κεφαλής. Το κλασσικό σύνδρομο, συνίσταται σε επεισοδιακό ίλιγγο που διαρκεί 1-8 ώρες, Βαρηκοΐα για τις χαμηλές ηχητικές συχνότητες, 'Εμβοές' συνήθως χαμηλού τόνου που μοιάζει με 'φύσημα' και αίσθημα πίεσης στα αυτιά (βουητά).

Λαβύρινθος

Το αίτιο παραμένει άγνωστο μολονότι συχνά ακολουθεί λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού και ασθενείς παρουσιάζουν συνεχή, συνήθως έντονο ίλιγγο που διαρκεί από λίγες μέρες έως μία βδομάδα και που συνοδεύεται από απώλεια της ακοής και εμβοές. Η ανάρρωση διαρκεί λίγες βδομάδες ενώ η ακοή από το αυτί με τη βλάβη είναι δυνατόν να αποκατασταθεί ή να παραμείνει μόνιμα ελαττωμένη.

Αιθουσαία νευρωνίτιδα

Το αίτιο δεν έχει διευκρινιστεί. Προτάθηκε δε ως αίτιο η Ιογενής μονονευρίτιδα. Παρουσιάζεται με τη μορφή μιας συνήθως παροξυσμικής μορφής ιλίγγου χωρίς συνοδό βαρηκοΐα που είναι δυνατόν να επιμένει για μερικές μέρες ή βδομάδες πριν να υποχωρήσει.

Τραυματικός Ίλιγγος

Το συνηθέστερο αίτιο ιλίγγου που ακολουθεί τραυματισμό της κεφαλής είναι η διάσειση λαβύρινθου. Τα συμπτώματα συνήθως αμβλύνονται μέσα σε λίγες μέρες.

Ίλιγγος μεταβολής της θέσης της κεφαλής

Αποτελεί εξαιρετικά σύνηθες ενόχλημα. Οφείλεται είτε σε ανεπάρκεια του σπονδυλοβασικού συστήματος που οδηγεί σε ελλειμματική αιμάτωση είτε σε δυσλειτουργία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Κατά τυπικό τρόπο σε περιφερικές βλάβες παρατηρείται ένας λανθάνων χρόνος λίγων δευτερολέπτων που μεσολαβεί από την κίνηση της κεφαλής έως την εμφάνιση των συμπτωμάτων του ιλίγγου.

Ακουστικά νευρινώματα

Αυτοί οι όγκοι του αιθουσαίου νεύρου συνοδεύονται συνήθως με αστάθεια, απώλεια ισορροπίας, ίλιγγο, εμβοές και ετερόπλευση βαρηκοΐα.

ΙΙ. Σύνδρομα Ιλίγγου που οφείλονται σε Κεντρικές Βλάβες
Συνήθη αίτια ιλίγγου είναι:

 • η αγγειακή νόσος του εγκεφαλικού στελέχους
 • η πολλαπλή σκλήρυνση
 • όγκοι του εγκεφαλικού στελέχους και της παρεγκεφαλίδας και άλλα

ΙΙΙ. Άλλα αίτια

 • Υπογλυκαιμία
 • Διάφορα συστηματικά νοσήματα.
 • Παρενέργεια ορισμένων φαρμάκων όπως αντιβιοτικά, παυσίπονα, ηρεμιστικά ή οινόπνευμα κ.α.

 

Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Προληπτικός έλεγχος βαρηκοΐας

otologiko_proliptikos_elegxos_varikoias


O έλεγχος αυτός περιλαμβάνει την διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας μέσω λεπτομερούς ακοολογικού ελέγχου (ακοόγραμμα τονικό, ομιλητικό).

Έτσι επιτυγχάνεται πρώιμη διάγνωση της βαρηκοΐας και των πιθανών αίτιων που την προκαλεί. Κατόπιν ακολουθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή όταν κριθεί αναγκαία.

Οσον αφορά τα νεογνά ο έλεγχος της ακοής στη νεογνική και βρεφική ηλικία αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση των παιδιών με πρόβλημα ακοής και συνεπώς στην έγκαιρη αντιμετώπιση της βαρηκοΐας. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα νεογνά ή βρέφη, χωρίς καμία εξαίρεση.

Υπολογίζεται ότι 1-5 παιδιά σε κάθε 1000 που γεννιούνται παρουσιάζουν σημαντική βαρηκοΐα. Αν η βαρηκοΐα παραμείνει αδιάγνωστη, τότε δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου και την ομαλή επικοινωνία και ενσωμάτωση στο κοινωνικό περιβάλλον.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχουν κωφάλαλοι, αλλά κωφοί. Η αλαλία οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν άκουσαν την ανθρώπινη ομιλία και για αυτό δεν έμαθαν και να μιλούν!


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Τυμπανοπλαστική

left_otologiko_tympanoplastiki


Η τυμπανοπλαστική τύπου 1 ή αλλιώς μυριγγοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση για διόρθωση (κλείσιμο) της τυμπανικής διάτρησης (τρύπα στο τύμπανο). Υπάρχουν βεβαίως και άλλου τύπου τυμπανοπλαστικές στις οποίες δεν θα αναφερθούμε.

Η τομή γίνεται είτε πίσω από το αυτί είτε μπροστά και πάνω από το άνοιγμα του έξω πόρου του αυτιού.

Η επέμβαση γίνεται με χειρουργικό μικροσκόπιο, υπό γενική αναισθησία και η διάρκεια της είναι 1-2 ώρες.


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Χρόνια μέση Ωτίτιδα

otologiko_xroniamesiotitida


Η μέση ωτίτιδα περιλαμβάνει ένα σύνολο δυνητικά σοβαρών φλεγμονωδών λοιμώξεων του μέσου ωτός που συνήθως παρουσιάζονται κατά την παιδική ηλικία. Οι λοιμώξεις αυτές ταξινομούνται σε ξεχωριστές κατηγορίες ανάλογα με τα συμπτώματα, τη σοβαρότητα και τη διάρκειά τους.
 • Οξεία μέση ωτίτιδα -χαρακτηρίζεται από την παρουσία εκκρίματος (υγρού) στο μέσο αυτί που συνοδεύεται από ταχεία έναρξη ενός ή περισσότερων σημείων ή συμπτωμάτων φλεγμονής στο μέσο αυτί, όπως ωταλγία, έκκριση υγρού από το αυτί, πυρετός και ευερεθιστότητα
 • Εκκριτική μέση ωτίτιδα - συσσώρευση υγρού πίσω από το τύμπανο χωρίς σημεία ή συμπτώματα λοίμωξης
 • Υποτροπιάζουσα μέση ωτίτιδα -με τρία ή περισσότερα επεισόδια οξείας μέσης ωτίτιδας κατά τη διάρκεια 12 μηνών
 • Χρόνια μέση ωτίτιδα -με περισσότερα από έξι επεισόδια οξείας μέσης ωτίτιδας κατά τη διάρκεια 12 μηνών
 • Χρόνια εκκριτική μέση ωτίτιδα -όταν το έκκριμα στο μέσο ους παραμένει για τουλάχιστον τρεις μήνες
 • Χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα -είναι η χρόνια φλεγμονή του μέσου ωτός στην οποία υπάρχει διάτρηση του τύμπανου και έκκριση πυώδους υγρού

Η μέση ωτίτιδα εμφανίζεται όταν βακτήρια ή και ιοί μεταφέρονται από το ρινοφάρυγγα στο μέσο αυτί μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας (του σωλήνα που συνδέει το ρινοφάρυγγα και το μέσο αυτί) και ταξινομείται ως λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού.

Η μέση ωτίτιδα προκαλεί στα παιδιά πόνο, και συναισθηματική επιβάρυνση στους γονείς τους, ενώ συνεπάγεται αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους.

Μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ακοή σε μικρά παιδιά. Σύμφωνα με αρκετές ερευνητικές μελέτες, το 70% των παιδιών στα οποία το συσσωρευμένο υγρό στο μέσο αυτί παραμένει για τρεις ή περισσότερους μήνες παρουσιάζει ήπια ή μέτρια μείωση της ακουστικής οξύτητας.

Οι συνέπειες της μειωμένης ακοής σε κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού περιλαμβάνουν:

 • Μειωμένη κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού
 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και τη γλωσσική ανάπτυξη
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Η μέση ωτίτιδα είναι η πιο συνήθης νόσος της παιδικής ηλικίας για την οποία αναζητείται ιατρική βοήθεια. Οι προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή της ποικίλλουν ευρέως σε διάφορες χώρες του κόσμου, καθώς δεν υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας, ενώ αποτελεί την πρώτη αιτία συνταγογράφησης αντιβιοτικών.

Θεραπεία.
Η ενδεδειγμένη θεραπεία περιλαμβάνει:
* Παυσίπονα
* Αντιβίωση
* Αποσυμφωρητικά σπρέϋ
* Ρινικές πλύσεις με φυσιολογικό ορό.


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Ωτίτιδες ενηλίκων και παίδων

otologiko_otitides_enilikon_kai_paidon


Οι ωτίτιδες είναι μολύνσεις και φλεγμονές που μπορούν να προσβάλουν τα διάφορα μέρη του αυτιού δηλαδή το έξω, το μέσο και το έσω αυτί.

Η εξωτερική ωτίτιδα είναι η μόλυνση που παρατηρείται στον εξωτερικό ακουστικό πόρο. Ο πόρος αυτός αρχίζει από το εξωτερικό μέρος του αυτιού (πτερύγιο και λοβίο) και καταλήγει στο τύμπανο.

Η μέση ωτίτιδα είναι η μόλυνση και οι φλεγμονώδεις παθήσεις του μέσου αυτιού. Το μέσο αυτί είναι η αεροφόρος κοιλότητα που βρίσκεται μεταξύ του τυμπανικού υμένα και του έσω αυτιού. Περιλαμβάνει τα τρία ακουστικά οστάρια (σφύρα, άκμονα και αναβολέα), τη μαστοειδή απόφυση και την ευσταχιανή σάλπιγγα .

Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι ένα μικρό αεραγωγό κανάλι το οποίο ενώνει το μέσο αυτί με το ρινοφάρυγγα. Επιτρέπει την ανανέωση του αέρα μέσα στο μέσο αυτί, την απομάκρυνση υγρών από το μέσο αυτί προς τη στοματική κοιλότητα, εξισορροπεί την πίεση που ασκείται στις δύο επιφάνειες του τυμπάνου και συμβάλλει στην τοπική άμυνα του αυτιού εναντίον διαφόρων λοιμώξεων. Ιδιαίτερα στα παιδιά η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι μικρή και όταν προσβληθεί από έναν ιό ή ένα βακτηρίδιο, η φλεγμονή που δημιουργείται, την κλείνει πλήρως με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί κανονικά. Μαζεύεται τότε υγρό μέσα στο μέσο αυτί. Στο περιβάλλον αυτό, αναπτύσσονται εύκολα βακτηρίδια που οδηγούν σε λοίμωξη και στη μέση ωτίτιδα.

Για τους λόγους αυτούς οι ωτίτιδες είναι πολύ συχνότερες στα παιδιά. Οι διάφορες λοιμώξεις του άνω αναπνευστικού συστήματος όπως ρινίτιδες, ιγμορίτιδες, κρυολογήματα, γρίπη προδιαθέτουν στην πρόκληση ωτίτιδας.

Τα βασικά και συχνότερα συμπτώματα της ωτίτιδας είναι ο πόνος και ο πυρετός.

Σε μικρά παιδιά που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια, τότε είναι δυνατόν να κλαινε συνέχεια, να αγγίζουν το αυτί τους και να έχουν προβλήματα ύπνου και ανορεξία. Επίσης πιθανόν να είναι ευερέθιστα και να μην ακούνε καλά.

Στη μέση ωτίτιδα ο πόνος είναι πιο έντονος ενώ δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που παρατηρείται υγρό που τρέχει έξω από το αυτί.

Στην εξωτερική ωτίτιδα εκτός από τον πόνο και τον πυρετό, μπορεί να υπάρχει κνησμός, φαγούρα, κοκκίνισμα, οίδημα ή φυσαλίδες του ακουστικού πόρου. Επίσης πιθανόν να παρατηρηθεί υγρό που εξέρχεται από τον ακουστικό πόρο και μείωση της ακοής.


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Ωτοσκλήρυνση

otologiko_otosklirinsi


Η ωτοσκλήρυνση αποτελεί μια πάθηση συχνή στην Ελλάδα και αποτελεί συχνή αιτία μέτριας ή και μεγάλης βαρηκοΐας, προοδευτικά επιδεινούμενης. Φαίνεται να έχει κληρονομικό χαρακτήρα, προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες (έχει παρατηρηθεί οξεία επιδείνωση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μετά από ορμονοθεραπεία)και αφορά συνήθως και στα δυο αυτιά.

Πρακτικά δημιουργούνται άλατα μέσα στο αυτί. Τα άλατα αυτά, ενδέχεται να προκαλέσουν αγκύλωση στα οστάρια του αυτιού ή να προσβάλλουν το βαθύτερο μέρος του αυτιού, τον κοχλία.

Τα συμπτώματα ξεκινούν από νεαρή ηλικία, σπάνια όμως μπορεί να ξεκινήσουν και από την όψιμη παιδική ηλικία (νεανική ωτοσκλήρυνση). Ο ασθενής παραπονείται για βαρηκοΐα ή και εμβοές στα αυτιά. Σπάνια, μπορεί να αντιμετωπίζει επεισόδια «μπουκώματος» των αυτιών και ιλίγγου.

Στα αρχικά στάδια της νόσου, τα συμπτώματα είναι ήπια και επομένως μπορεί να διαφύγουν της διάγνωσης. Έτσι, αν υποψιασθούμε την πάθηση σε ένα νεαρό άτομο οφείλουμε, χωρίς να το ανησυχήσουμε, να το ενημερώσουμε και να συστήσουμε να παρακολουθείται ακοογραφικά σε αραιά χρονικά διαστήματα.

Αντιμετώπιση
Αν η κατάσταση δεν είναι τόσο βαριά που να προκαλεί πρόβλημα στην καθημαρινότητα  δεν κάνουμε καμιά αντιμετώπιση.
Μπορεί να προστεθεί ένα ακουστικό βοήθημα ώστε οι εισερχόμενοι ήχοι να υπερβούν το εμπόδιο που προκαλείται από την παραγωγή νέου οστού.
Αν η κατάσταση είναι πολύ βαριά μπορεί να προταθεί και η χειρουργική αντιμετώπιση (αναβαλοτομή).
 


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.

Ωτοχειρουργικό

otologiko_otoxeirourgiko


Η ωτοχειρουργική είναι ο κλάδος εκείνος που ασχολείται με τη χειρουργική του αυτιού.

Η βαρηκοϊα που προκαλείται από διάφορες παθήσεις όπως: υγρό στο αυτί, παλιές ωτίτιδες, διατρήσεις του τυμπάνου αλλά και από την ωτοσκληρυνση (η οποία είναι κληρονομική νόσος) αντιμετωπίζεται με επεμβάσεις όπως: τυμπανοπλαστική, οσταριοπλαστική, αναβολοτομή, αλλά και.η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.
Επίσης αντιμετωπίζονται χολοστεατώματα, εξοστώσεις ή οστεώματα του έξω ακουστικού πόρου.

Στην Ωτοχειρουργική ανήκει και η έγχυση φαρμάκων στο μέσο αυτί για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας βαρηκοϊας ή και της κώφωσης αλλά και για την αντιμετώπιση των ιλίγγων στη νόσο του Meniere.


Τα κείμενα αποσκοπούν στην ενημερωσή σας για ΩΡΛ ασθένειες και εξετάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρική γνωμάτευση.